„Élmény- és drámapedagógiai tábor”

A “Kamasztanból jeles” programelemünk nagy sikert aratott a középiskolások körében. Több mint 900 fiatal vett részt a programon 2018-19-ben, a kortárs segítő fiatalokkal vezetett osztályfőnöki órákon. A foglalkozásokon az internet veszélyeit valamint a kábítószerek és drogok veszélyeit mutattuk be a színház nyelvén, majd feldolgoztuk a látott jeleneteket. Emellett létrehoztunk egy olyan színházi jelenetet, mely a kirekesztés témakörét dolgozza fel a kisebbség szemszögéből. A három különálló jelenetet Szarvason 2020. februárban egy 5 napos élmény- és drámapedagógiai tábor keretében fűztük össze és élménypedagógiai játékokkal értük el a 23 fős csoport csapattá kovácsolódását. A táborban elkészült nagyszínházi előadást 2020. szeptember 8-án mutattuk be Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Művelődési Központban.


A tevékenység a BM-20-P-0008. pályázati azonosítószámú projekt keretén belül a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.

Tábor roma fiatalokkal

2018, 2019-ben roma gyerekek bevonásával nyári táborokat valósítottunk meg Kiskunfélegyházán a Csillag Szolgáltató Központban. Célunk az volt, hogy a legfontosabb bűnmegelőzési témákat interaktív módon dolgozzuk fel a művészetterápia és drámapedagógiai módszerekkel. 

“Drama of bullying”

“Drama of bullying”

A 2019. augusztusban szerveztük a 15 romániai és 16 kiskunfélegyházi magyar fiatal részvételével a “Drama of bullying” címet viselő ifjúsági cserét. A partnerország részéről az Associata Erdélyi Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete vett részt a projektben, akikkel sikeresen dolgoztunk együtt a korábbi években. Elhívásunk, hogy az érintett szervezetek között sikeresen kibontakozni látszó együttműködés tovább erősödjön, mely hatására további közös programokat is szervezünk újabb fiatalok bevonásával. Kolozsváron a fiatalok a saját ötleteik beillesztésével egy héten keresztül olyan gyakorlati foglalkozásokon vettek észt, melyek keretében ismereteket szereztek a bullying témakörében, majd egy interaktív tanóra elkészítésével foglalkoztak. A foglalkozások folyamán saját maguk is fontos fejlődésen mentek keresztül, önismeretük, motivációjuk jelentősen javult. A fejlesztéseket a csoportvezetők közösen, ám a fiatalok elképzelései mentén haladva valósították meg. Az alkalmazott (nem formális oktatási) módszerek: irányított beszéd, vitafórum, tanítási dráma, szituációs és szimulációs játékok.

  
    
  
      

További részletek és képek
 

Hungarikum Tábor

A Hungarikum Bizottság támogatásával helyi tájegységi gasztronómiai értékeket, kézműves, iparos, épített környezeti, táncművészeti értékeket gyűjtöttünk össze a fiatalokkal a 4 napos tábor alatt. Fotó és videó felvételeket készítettünk, majd rendszereztük azokat. Az projekt ideje alatt igyekszünk a tematikát izgalmassá, színessé tenni, mivel szeretnénk ha gyakorlati szempontból is látnák a gyerekek az értékgyűjtő tevékenységet.

Kisoroszi helyi érték tábor

A Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottság tapasztalatait felhasználva a vajdasági Torontál tájegység értéktárának felállítását, az ottani értékgyűjtés beindítását segítette az alapítvány.

A helyi adottságok, lehetőségek, és a gyűjtésbe bevonható civil szervezetek, intézmények, magánszemélyek feltérképezésével indult a munka.

A projekt következő eleme az értékgyűjtő tábor a szerbiai kisorosziban. A torontáli, kiskunfélegyházi és tordai értékgyűjtők közösen sajátították el a fotózás, videózás alapjait, felkutatták, megismerték és dokumentálták a tájegység értékeit, és javaslataikat írásba is foglalták. Egyebek mellett az Aracsi pusztatemplom, a Tordai keserűvíz, a kisoroszi temetkezési szokások felvételét javasolták a Torontál Tájegység értékeinek sorába.

“CYBERBULLYING IN LIFE”

“CYBERBULLYING IN LIFE”

“Cyberbullying in life” -ifjúsági csere a Tempus Közalapítvány támogatásával

Az ifjúsági csere programja szorosan kapcsolódik az Erasmus+ célkitűzéseihez, hiszen a fiatalok által indult kezdeményezésről van szó, igen aktuális, a kortársak között is előforduló problémát feszeget, és arra kíván megoldást, hathatós módszert találni. A program központja a tolerancia, egymás elfogadása, és elsődlegesen a média káros hatásai és a gyűlöletbeszéd ellen kíván fellépni. Mindezt a másik román partnerrel közös együttműködésben megvalósítva kívánja elérni. Az alapvető elgondolás a fiatalok részéről az, hogy szituációs játékokon keresztül dolgozzák fel a környezetükben történt negatív hatású eseményeket, történéseket, hiszen manapság sajnos már mindenkinek van a környezetében egy olyan ember, fiatal, akit értek rossz tapasztalatok az érintett téma kapcsán. A program célja tehát az, hogy a fiatalok az egy hatnapos ifjúsági csere ideje alatt ne csupán megismerjék egymást, hanem megismerhessék egymás mindennapos nehézségeit, kihívásait, majd ezt közösen, csoportokban feldolgozva egy olyan hatásos, figyelemfelkeltő produktumot hozzanak létre, amely aztán valódi megoldást nyújthat kortársaik számára az adott problémákra.