A „KREATÍV MOZAIK” Alapítvány 2007-ben kezdte meg működését Kiskunfélegyházán. Alapítványunk célja városunkban és a kistérségben élő hátrányos helyzetű egyének, főképpen a fiatalok társadalmi integrációjának segítése, számukra jobb életminőség biztosítása, ismeretterjesztés, a környezettudatos életre való nevelés, valamint ifjúságsegítő feladatok végrehajtása.
Tevékenységeink között kiemelt szerepet kapott az ifjúságvédelem, fontosnak tartjuk a fiatalok szellemi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének segítését, értékközpontú gondolkodásra, illetve viselkedésre való nevelését iskolarendszeren kívüli tevékenységek, ismeretterjesztő és kulturális előadások, szabadidős és sportprogramok, táborok, szakkörök szervezésével, valamint fejlesztő pedagógiai tevékenységgel. Fenntarthatósági szempontok miatt törekszünk öntevékeny csoportok létrehozására. Fontos feladatunknak tartjuk a szabadidő hasznos eltöltésének hangsúlyozását a fiatalság körében, ezért mindezidáig gyakorta fiatalokat vontunk be munkánkba, erre további működésünk során is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. Felismertük, hogy vannak fiatalok, akik nemcsak részt szeretnének venni projektekben, hanem azoknak alakítói, szervezői és megvalósítói is szeretnének lenni, így 2014 óta csak olyan projekteket valósítunk meg, melyben ők kiemelkedő, aktív szerepet vállalnak. Kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett fiatalokra is, bűnmegelőzési projektjeink az ifjúsági bűnmegelőzésre koncentrálnak, a fiatalkori bűnelkövetés, illetve az áldozattá válás visszaszorítására.

A Kreatív Mozaik Alapítvány szoros együttműködésben áll a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal, a Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézménnyel, valamint a város közművelődési intézményeivel, iskoláival, kiemelten a Göllesz Viktor Általános Iskolával.

2007-ben a Göllesz Viktor Általános Iskolában – ahová értelmileg és tanulásban akadályozott fiatalok járnak – drogprevenciós programsorozat keretében alapítványunk mentálhigiénés szakembere, valamint Dr. Domján Mihály pszichológus és családterapeuta interaktív foglalkozásokat tartottak hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az egészségmegőrzés érdekében a betegségek megelőzésére hívtuk fel a figyelmet 2009-ben egy egész hetes Egészségvásár rendezésével. 2011- ben hátrányos helyzetű gyerekek számára sporttábort szerveztünk, ahol tenisz- és úszásoktatáson vehettek részt. Az áldozattá válás megelőzése érdekében kiscsoportos foglalkozásokat tartottunk általános iskolások számára a rendőrkapitányság bevonásával 2012-ben.

2015-től folyamatosan szervezünk ifjúsági csere programokat az Erasmus + program keretében, mely elsősorban ifjúságvédelmi témákat céloz. A témák között mindig az aktuális és a fiatalok számára leginkább problémás területeket érintjük: drog, média hatása, bullying. 2019 -re kialakult egy olyan, fiatalokból álló csapatunk, akik aktívan vesznek részt a fiatalság közéleti tevékenységében és akik valóban segíteni akarnak a korosztályukba tartozó fiataloknak.

2019-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával egy nagyszabású bűnmegelőzési programot hoztunk létre, melyben a kisiskolásoktól kezdve a középiskolásokon keresztül interaktív módon értük el a célcsoportokat és amelynek célja volt, hogy látens módon sajátítsák el azokat a prevenciós magatartásformákat, melyek segítségével elkerülhető, hogy áldozattá illetve elkövetővé váljanak. A projektnek óriási sikere volt.

Csapatunk


Kapcsolat

Facebook
kreativmozaikalapitvany@gmail.com